Klinika ambulantní fyzioterapie

Praha, Dolní Měcholupy

 

Kdo jsme

Fascia Clinic Prague je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje pacientům zdravotní péči v oboru Fyzioterapie formou ambulantní péče.

Zakladatelem kliniky je PhDr. Michal Peroutka, CKTI. Je to fyzioterapeut, který patří mezi přední odborníky na fascie v rámci ČR a SR, má mnohaletou klinickou praxi a zkušenosti s péčí o vrcholové sportovce. Má také zkušenosti se zřizováním a vedením rehabilitačních zařízení v zahraničí, externě vyučuje fyzioterapeuty na VŠ a jako lektor se dlouhodobě podílí na dalším odborném vzdělávání zdravotnických pracovníků i lékařů.