Ceník

Poskytujeme zdravotnické služby a služby péče o tělo mimo systém veřejného zdravotního pojištění. Každý náš klient je samoplátce a to i v případě, že má doporučení od lékaře (FT poukaz).

Věříme, že tento přístup vede k větší motivovanosti klienta i terapeutů a že vám naše moderní a příjemné prostředí dá pocit důvěry.

Naše služby

Vaše objednávka každého termínu terapie je v souladu s platnými předpisy považována za objednání služby a je závazná.

Služby je možné hradit v hotovosti přímo v ordinaci terapeuta, případně bankovním převodem na základě vystavené faktury – v tomto případě musí být úhrada za služby připsána na náš účet před poskytnutím služeb.

Storno poplatky

Každý termín terapie je předem závazně objednaný. Povinností klienta je dostavit se na terapii v domluveném čase. V případě, že se klient nemůže na terapii dostavit, je povinen se omluvit. Pokud bude termín omluven 24hod. předem, domluvíme náhradní termín a neúčtujeme žádný storno poplatek. Při omluvě v době kratší než 24hod. Fascia Clinic Prague s.r.o. bude požadovat storno poplatek ve výši 100% ceny terapie jako náhradu nákladů při úhradě dalšího termínu. Pokud si klient najednou objedná více terapií a bez omluvy se na první z nich nedostaví, automaticky rušíme jeho další objednané termíny. Fascia Clinic Prague s.r.o. má právo další objednávky termínů od takového klienta nepřijmout.

Platnost voucherů je 3 měsíce a je uvedená na voucheru. Terapie nevyčerpané v době platnosti voucherů z důvodů na straně klienta propadají bez náhrady. Ostatní storno podmínky jsou stejné jako u jednotlivých terapií.

Pokud domluvená terapie nemůže proběhnout z důvodu vzniklých na straně NZZ, je naší povinností vás co nejdříve o této skutečnosti informovat a nabídnout vám jiný nejbližší náhradní termín.

Fascia Clinic Prague s.r.o. má právo měnit ceník poskytovaných služeb. Na případné změny včas upozorníme.

Více podrobností o vzájemných vztazích mezi námi jako poskytovatelem služeb a vámi jako klientem najdete v našich Všeobecných obchodních podmínkách.

Manuální lymfodrenáž

Pro lepší a déletrvající efekt doporučujeme ošetřit celý lymfatický systém. Jedná se o pět po
sobě jdoucích hodinových setkání, která jsou rozdělena do pěti týdnů. Vždy je ošetřování
lymfatický systém krku a horního hrudníku. První dvě návštěvy se věnujeme pročištění
horního lymfatického řečiště (horních končetin), aby měla lymfa při dalších návštěvách kam
odtékat. Další dvě návštěvy ošetřujeme spodní řečiště (dolní končetiny) a nakonec trup.
Maximální počet po sobě jdoucích ošetření je deset, pak musí vždy následovat minimálně tři
měsíce pauza. Lymfatický systém pouze povzbuzujeme, nenahrazujeme jeho přirozenou
funkci.

Nabízené služby

Vstupní kineziologický rozbor + fyzioterapie 90min. (80 min. čistý čas) 1 600 Kč
Fyzioterapie 60 min. (50 min. čistý čas) 1 200 Kč
Manuální lymfodrenáž částečná 60 min. (50min. čistý čas) 1 000 Kč

Vouchery pro cenově zvýhodněné
předplatné služeb

Fyzioterapie 5 x (5 x 50 min. čistý čas) 5 400 Kč
Manuální lymfodrenáž 5 x (5 x 50min. čistý čas) 4 500 Kč