Cesta klienta

V rámci první návštěvy u nás na klinice vás vždy čeká vstupní vyšetření. Máme k dispozici dvě varianty, které jsou určeny pro rozličný zdravotní stav nově příchozích klientů.

Vstupní kineziologický rozbor, který trvá 90 min., je určený pro pacienty s akutním problémem, po úrazu, po operaci, s chronickými bolestmi a obtížemi i pro pacienty, kteří se chtějí v rámci fyzioterapie připravit na plánovaný operační výkon. V rámci této návštěvy máme dostatek času na důkladné vyšetření, odebrání celkové anamnézy, zjištění aktuálního stavu pacienta, získání informací o vzniku úrazu/problému a jeho vývoji v čase. Zajímá nás i váš životní styl, pracovní prostředí, běžné denní a sportovní aktivity. Zároveň zde již započneme samotnou rehabilitaci.

Vstupní vyšetření fyzioterapeutem, které trvá 60 min., je určené pro klienty, kteří se chtějí věnovat převážně prevenci v rámci našich tréninků nebo relaxaci prostřednictvím masáží. Jsme zdravotnické zařízení a zakládáme si na tom, že známe zdravotní stav všech, kteří k nám na kliniku dochází. I když nemáte žádný akutní problém nebo bolesti, může se u vás vyskytovat problém, který vás sice aktuálně netrápí, ale my o něm musíme vědět. Může se také jednat o kontraindikaci, která vám neumožní absolvovat naše preventivní programy. Díky tomuto postupu jsme schopni přizpůsobit vám preventivní programy na míru a bez rizika.

Proč o vás potřebujeme tolik informací? Řada funkčních potíží pohybového aparátu může mít příčinu ve vzdálenějších místech těla, mohou mít souvislost s vaším životním stylem nebo vašimi starostmi. Informace tedy potřebujeme pro volbu takových terapeutických postupů, které pro vás budou nejvhodnější. Chceme také, aby terapie měla co nejdelší efekt. Toho však lze dosáhnout jen společně s aktivní spoluúčastí ze strany pacienta, úpravou jeho obvyklých aktivit a zavedení správné preventivní péče. I proto potřebujeme co nejvíce informací o vás. Nemusíte mít obavy mluvit s námi otevřeně. Na všechny údaje, které o vás budeme mít, se vztahuje povinnost mlčenlivosti v souladu s právními předpisy platnými pro zdravotnická zařízení. Jsme naopak rádi, že máme tu možnost se o váš zdravotní stav zajímat komplexně a dát vám prostor k sdělení vašich obtíží.

Od vás očekáváme, že k nám budete otevření, budete nám důvěřovat a vaše problémy, předchozí zkušenosti s terapiemi i vaše pochybnosti nám pravdivě a bez obav sdělíte.

V rámci Vstupního kineziologického rozboru s vámi probereme možnosti řešení vašich obtíží, stanovíme individuální terapeutický plán a absolvujete i první terapii. Pokud váš stav akutní terapii vyžadovat nebude, doporučíme vám preventivní program vhodný právě pro vás.

 

Naše cíle

  • ulevit vám od vašich prvotních obtíží a to co nejdříve. Snažíme se, aby pacient odcházel již po první terapii provedenou v rámci vstupního vyšetření s výraznou úlevou od bolesti.
  • volit terapeutické techniky a metodiky tak, aby byl výsledný efekt terapie dlouhodobý a v rámci možností také nejrychlejší a pro vás akceptovatelný
  • naučit vás správně a účelně preventivně pečovat o váš pohybový aparát proto, abyste co nejdéle žili bez bolestí a fyzioterapeuta nepotřebovali

 

Věříme, že u nás budete spokojeni a že pro vaše pohybové problémy a bolestivé stavy, ale i pro život bez bolesti, společně najdeme řešení.