O nás

Fascia Clinic Prague je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje pacientům zdravotní péči v oboru Fyzioterapie formou ambulantní péče.

Zakladatelem kliniky je PhDr. Michal Peroutka, CKTI. Je to fyzioterapeut, který patří mezi přední odborníky na fascie v rámci ČR a SR, má mnohaletou klinickou praxi a zkušenosti s péčí o vrcholové sportovce. Má také zkušenosti se zřizováním a vedením rehabilitačních zařízení v zahraničí, externě vyučuje fyzioterapeuty na VŠ a jako lektor se dlouhodobě podílí na dalším odborném vzdělávání zdravotnických pracovníků i lékařů.

Zdravotní péči u nás poskytujeme mimo systém zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění.

Máme osobní zkušenosti s nedostatky tohoto systému, ve kterém často není dostatek prostoru na kvalitní diagnostiku, běžné jsou dlouhé objednací doby i v případě akutních potíží či poúrazového stavu, často není možná rehabilitační péče před plánovanou operací. Problémem je také krátký čas na jednotlivé terapie nebo není možné využívat nejmodernější terapeutické postupy.

Chceme a umíme dělat Fyzioterapii jinak, to ale v rámci hrazené zdravotní péče není možné.

 

Co děláme jinak?

Hlavním mottem naší činnosti je „Patient is the expert“ – to vy znáte své tělo nejlépe, vy jste nejlépe schopni popsat, jaký druh bolesti vás trápí, ukázat v jakém místě, na co bolest reaguje nebo nereaguje, kdy je bolest horší nebo kdy menší. Vaše tělo si pamatuje mechanismus úrazu a mnoho dalších pro nás podstatných detailů.

K nám přicházíte proto, abychom vám pomohli. Naším cílem je vás vyléčit, ne jenom léčit a to v co možná nejkratším čase. Víme, že rehabilitace patří mezi zdravotnické obory, kde to bez vzájemné důvěry a aktivní spolupráce pacienta s terapeutem není vždy možné. Proto považujeme pacienta za svého rovnocenného partnera. Zajímají nás vaše bolesti, obtíže, limitace v běžném životě, v práci, ve sportu apod. a společně s vámi hledáme optimální a pro vás akceptovatelnou terapii.

Na své pacienty máme vždy dostatek času, nabízíme vám flexibilní pracovní dobu, krátké objednací doby, které se u akutních a poúrazových stavů snažíme zkrátit na dva dny.

Naši terapeuti mají vysokoškolské vzdělání v oboru a mnohaleté praktické zkušenosti, takže dokonale znají tradičně používané fyzioterapeutické techniky a metody. Kromě toho se neustále dále vzdělávají ve svém oboru, absolvují klinické stáže na prestižních zahraničních pracovištích, podílí se i na výzkumu některých problémů ve svém oboru.  Proto umí používat rozsáhlé spektrum terapeutických postupů včetně nejnovějších terapeutických technik a mají tedy předpoklady vybrat pro pacienty individuální terapeutický plán skutečně „na míru“ jejich potíží.

Věnujeme se také před operační rehabilitaci, jejímž základem je připravit pacienta na operační zákrok a pooperační rehabilitaci. Není neobvyklé, že se nám u některých pacientů daří správně zvolenou a intenzivní rehabilitací společně s jejich aktivním zapojením nutnost operace oddálit nebo se jí i vyhnout.

Díky odborné spolupráci s jinými zdravotnickými zařízeními a jinými odborníky máme možnost urychlit vaše objednávání na specializované diagnostické metody (SONO, RTG, MRI). Pacient má proto možnost vyhnout se obvykle velmi dlouhým čekacím dobám a snižuje se u něj riziko chronifikace zdravotních obtíží, akcelerace bolesti, prodlužování léčby apod.

Součástí naší kliniky je i malá tělocvična, kde mají pacienti možnost individuálně nebo v malých skupinkách pod odborným dohledem pokračovat v doléčení svých potíží vhodně zvoleným cvičením nebo cvičit preventivně (LTV).

 

V čem jsme výjimeční?

Kromě tradičně používaných fyzioterapeutických technik používáme i několik metod, které zatím nejsou v ČR obvyklé, nebo jsme zde dokonce průkopníky jejich používání.

Specializujeme se na práci s fasciemi a jejich terapií. Používáme specifický diagnosticko-terapeutický model s názvem Fascial Distortion Model (FDM) , který je založen na individuálním a velmi specifickém principu diagnostiky a následné léčby bolesti, chronické bolesti nebo disfunkce pohybového aparátu. Mezi největší benefity FDM patří efektivní a ve většině případů také velmi rychlá pomoc od bolesti pohybového aparátu za pomoci manuální terapie – a to i v případech, že tyto stavy u pacienta přetrvávaly dlouhodobě a nebylo možné je vyřešit tradičně používanými terapiemi.

Zakladatel kliniky je průkopníkem používání FDM na území ČR a SR. Absolvoval celý systém výuky této metody včetně řady klinických zahraničních stáží a mezinárodní certifikaci. Trvale spolupracuje s Evropskou asociací FDM. Podařilo se mu přinést výuku FDM do ČR a SR a sám se na ní aktivně podílí.

Používáme terapeutickou metodu Kinesio Taping® . Pravděpodobně si řeknete, že to není nic výjimečného, protože kinesiotaping nabízí řada dalších zařízení. Proč jsme tedy výjimeční?  Na rozdíl od většiny ostatních používáme pouze skutečnou a aktuální podobu KTM. Kromě dokonalé znalostí rozsáhlého spektra terapeutických možností KTM to znamená, že pro její aplikaci používáme pouze pružné tejpy značky Kinesio®, které jsou jako jediné nedílnou součástí metody, vynalezl a vyrábí je přímo autor metody v takové kvalitě, která umožňuje provádět všechny aplikace KTM. Nepoužíváme žádnou z mnoha napodobenin tejpů Kinesio® a to ani v případě, že si je pacient přinese sám. V případě potřeby vám u nás KTM aplikuje terapeut nejpovolanější, protože je členem pracovního týmu autora metody, podílí se sám na jejím neustále probíhajícím výzkumu a současně je prvním odborníkem, který má od autora metody oprávnění tuto metodu na území ČR a SR učit další terapeuty. Dokonalou znalost skutečné podoby KTM mají všichni členové našeho týmu. Dočasně vám aplikaci KTM v případě potřeby budeme poskytovat jako součást příslušné terapie – nebudete tedy kinesiotaping platit zvlášť.

Používáme unikátní a specifickou metodu KAATSU, která umožňuje rychlý návrat do původní kondice po zranění, je vhodná pro lidi s omezenou hybností, interními problémy nebo pro seniory, kteří nemohou cvičit a mají proto problémy se zachováním funkčních a silných svalů.

KAATSU je velmi zjednodušeně  zařízení, které umožňuje tlakem omezit průtok krve v pažích a nohách a současně s tím jednoduchým cvičením bez zátěže dosahovat takových fyziologických změn a výsledků, jako při tvrdém tréninku s velkými zátěžemi. Jedná se o klinicky ověřenou, unikátní a revoluční metodu, kterou světu představil Dr. Yoshiaki Sato z Japonska.

KAATSU je metoda, která vznikla před více jak 50ti lety a ve světe se stále častěji používá ve sportovním prostředí i ve zdravotnictví. V ČR je to metoda zatím téměř neznámá. V současnosti na světě neexistuje jiná metoda / jiný způsob, jak BEZPEČNĚ dosáhnout mnoha fyziologických efektů na lidské tělo jako má právě KAATSU.

Pokud terapeut rozhodne, že by pro vás byla tato metoda vhodná, doporučíme vám její používání v naší ordinaci. Tuto metodu u nás můžete využívat i když nemáte zdravotní potíže, ale zajímáte se o zlepšení funkce vašeho metabolismu, zkvalitnění svalové hmoty, zlepšení krevního oběhu a mnoho dalšího.

Pro testování máme možnost používat nový způsob testování kvality pohybu lidského těla, který má název Movement Assessment Tool – M.A.T. V odborných kruzích v ČR se jedná o téměř neznámý koncept, jeho přesnost je však dostatečně ověřena klinickými testy.

Výhoda MAT proti dosud běžně používaným testům je v tom, že testuje příslušnou část těla z pohledu aktivního funkčního pohybu, má jasnou hodnotící škálu a nespoléhá se na subjektivní hodnocení terapeuta. Vyhodnocení M.A.T. testů pacientovi pomůže při aktivním zapojení do vlastní terapie a hodnocení změn jeho zdravotního stavu.